Обов’язки членів СПС Львів

24.03.2012

1. Станичний
1. Репрезентація Станиці.
2. Координація діяльності СПС.
3. Відповідальність за збереження і доцільне використання майна і коштів Станиці.
4. Контроль за діяльністю канцелярії і бухгалтерії Станиці.

2. Заст. стан. з організаційних питань

1. Допомога в організації заходів членам Станиці
2. Контроль за зголошенням заходів, в яких беруть участь члени Станиці.
3. Контроль за якістю проведення заходів, в яких беруть участь пластуни станиці та подання СПС аналітичного звіту про ці акції.
4. Контроль за звітуванням про заходи, в яких брали участь члени Станиці.
5. Відповідальний за формування хроніки станиці (квартального, а в підсумку – річного, звіту про всі акції, в яких брали участь члени Станиці).
6. Оформлення наказів на проведення заходів.

3. Заступник станичного з фінансових питань
1. Пошук фінансів для забезпечення діяльності Станиці Львів:
• контроль за станом здачі членських внесків;
• залучення спонсорської допомоги;
• забезпечення фінансуванням проектів, які здійснюються за кошти місцевого бюджету;
• забезпечення співпраці з іншими фінансовими та громадськими установами та організаціями з метою спільного фінансування;
• організація пластових заробітків тощо.

4. Заступник станичного з господарських питань

1. Проведення інвентаризації майна у станиці:
• забезпечення станиці необхідним майном;
• забезпечення прокату майна Станиці на умовах, визначених СПС;
• проведення, по необхідності, ремонту майна Станиці.
2. Відповідальність за стан пластових домівок:
• ефективність використання.

5. Заступник станичного з питань преси та інформації

1. Підтримка зв’язку із засобами масової інформації (преса, телебачення, радіо).
2. Відповідальність за донесення інформації від СПС до членів Станиці (листи, смс- та електронна розсилки, дошка оголошень).
3. Відповідальний за інформаційне наповнення інтернет-порталу.
4. Відповідальний за інформаційне забезпечення пластових видань про діяльність Станиці (статті, дайджест новин на пласт-вісті тощо).

6. Заступник станичного зі зовнішніх зв’язків

1. Налагодження та забезпечення співпраці з громадськими, молодіжними та дитячими організаціями.
2. Забезпечення співпраці з станицями Львівської округи (допомога у проведенні вишколів, таборів, організація спільних заходів, запрошення на акції у Львові тощо).
3. Забезпечення співпраці з станицями краю (допомога у проведенні вишколів, таборів, організація спільних заходів, запрошення на акції у Львові тощо).
Налагодження та забезпечення співпраці із пластунами з-за кордону (діаспорою)
4. Налагодження та забезпечення співпраці з скаутськими організаціями у Львові, Україні та закордоном.

7. Референт УПН

1. Керівництво функціонуванням частин УПН Станиці.
2. Координація дій виховників УПН
3. Контроль та аналіз звітності частин УПН, зокрема ведення бази даних новацтва та Кадри Виховників УПН Станиці по-квартально
4. Методичне забезпечення діяльності гніздових та братчиків і сестричок УПН Станиці.
5. Забезпечення проведення вишколів та дошколі для виховників УПН.
6. Представлення в Крайовій Булаві УПН Станиці.
7. Представлення інтересів УПН в СПС та відповідальність за УПН Станиці перед СПС.
8. Стимулювання активності в новацтва та новацьких виховників в Станиці

8. Референт УПЮ

1. Координація юнацьких частин станиці.
2. Контроль та аналіз звітності частин УПЮ, зокрема ведення бази даних юнацтва та Кадри Виховників УПЮ Станиці по-квартально.
3. Контроль за веденням виховної діяльності в юнацьких частинах станиці.
4. Контроль за творенням та розвитком нових юнацьких частин станиці.
5. Методичне забезпечення діяльності зв’язкових та виховників УПЮ станиці.
6. Забезпечення проведення вишколів та дошколів для виховників УПЮ станиці.
7. Представлення в Крайовій Булаві УПЮ Станиці.
8. Представлення інтересів УПЮ станиці в СПС та відповідальність за УПЮ станиці перед СПС.
9. Відповідальність за ведення «Школи впоряду» Станиці та організацію «Почесної варти Станиці» (чи її аналогів).
10. Стимулювання активності в юнацтва та юнацьких виховників в Станиці.

9. Референт УСП

1. Виконання обов’язків, окреслених правильником УСП.
2. Відповідальність за проведення акцій осередком УСП.
3. Відповідальний за ведення бази даних членів УСП Станиці.
4. Відповідальний за прийняття до Осередку нових членів УСП.
5. Організовує та координує співпрацю осередків куренів Станиці.
6. Представлення в Крайовій Булаві УСП Станиці
7. Представлення інтересів УСП в СПС та відповідальність за УСП Станиці перед СПС.

10. Референт УПС

1. Виконання обов’язків, окреслених Правильником УПС.
2. Відповідальність за проведення акцій осередком УПС.
3. Відповідальний за ведення бази даних членів УПС Станиці.
4. Відповідальний за прийняття до Осередку нових членів УПC.
5. Організовує та координує співпрацю осередків куренів Станиці.
6. Представлення в Крайовій Булаві УПС Станиці.
7. Представлення інтересів УПС в СПС та відповідальність за УПС Станиці перед СПС.

11. Писар

1. Проведення організаційної роботи по підготовці до сходин Станичної Старшини.
2. Ведення протоколів сходин Станичної Старшини.
3. Інформування членів Станиці про важливі рішення Станичної Старшини через Інтернет, дошку оголошень.
4. Ведення необхідних витягів з протоколів сходин СПС для відповідних діловодів СПС.
5. Стеження за виконанням завдань членами СПС у визначені терміни.
6. Вчасне донесення рішень СПС до членів Станиці, яких стосується відповідне рішення.
Затверджено на сходинах СПС від 4 жовтня 2010 р. (протокол № 157).

Напишіть нам